Profil DNA

Maksymalny czas wykonania badania: 14 dni roboczych
wykonywane z materiałów:

krew pełna ETDA

zestaw pobraniowy

krótka charakterystyka
Profil DNA pozwala stworzyć indywidualny, niepowtarzalny wzór genetyczny badanego osobnika, który to pozwala na jego identyfikację przez całe życie.
metoda badania
Elektroforeza kapilarna
sposób dziedziczenia
Dziedziczenie mendlowskie
interpretacja wyników badań
Podane w sprawozdaniu terminy typu AHTk211, REN105L03 są nazwami 22 markerów genetycznych i służą do sporządzania profili genetycznych u psów. Liczby przy nazwach markerów (np. 160/162, 214/-) oznaczają długości danych fragmentów odziedziczonych jeden po matce a drugi po ojcu.
pełny opis
Badanie profilu DNA psa oznacza identyfikację zestawu fragmentów materiału genetycznego o znanym położeniu w genomie, zwanych markerami genetycznymi. Do tworzenia profili genetycznych stosowana jest metoda opierająca się na analizie krótkich tandemowych powtórzeń, tzw. STR (Short Tandem Repeats). Są to sekwencje, które powtarzają się od kilku do kilkudziesięciu razy z rzędu na nici DNA. Analiza STR mierzy dokładną liczbę powtarzających się jednostek, co pozwala poznać długość badanego fragmentu. Ilość powtórzeń w badanych miejscach jest dziedziczona po rodzicach i wysoce specyficzna dla każdego osobnika. Im więcej badanych markerów, tym bardziej dokładny profil genetyczny. Stworzony w ten sposób profil jest jak odcisk palca (każdego osobnika można zidentyfikować po profilu genetycznym). Znając profil genetyczny psa można między innymi: a) udowodnić tożsamość psa w razie zgubienia się lub kradzieży, b) zidentyfikować psa za każdym razem przez całe jego życie - możliwość łatwej identyfikacji w razie uszkodzenia lub usunięcia chipu c) zweryfikować pokrewieństwo zwierzęcia z domniemanymi rodzicami